Xi măng Poóc-lăng

xi măng vina hải phòng - xi măng poóc lăng PC

Xi măng poóc-lăng

Xi măng poóc lăng là chất kết dính thủy, được chế tạo bằng cách nghiền mịn clinker (clanhke) xi măng poóc lăng với một lượng thạch cao cần thiết. Trong quá trình nghiền có thể sử dụng phụ gia công nghệ (3.4 – Phụ gia trợ nghiền nguyên liệu) nhưng không quá 1% so với khối lượng clinker.

Xi măng poóc lăng gồm các mác PC30, PC40 và PC50, trong đó:

  • PC là ký hiệu quy ước cho xi măng poóc lăng;
  • Các trị số 30, 40, 50 là cường độ nén tối thiểu của mẫu vữa chuẩn sau 28 ngày đóng rắn, tính bằng MPa, xác định theo TCVN 6016 : 1995 (ISO 679 : 1989)

Chỉ tiêu chất lượng của xi măng poóc-lăng