Xi măng Poóc-lăng hỗn hợp PCB

xi măng vina hải phòng - xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB

Xi măng poóc-lăng hỗn hợp PCB

Xi măng poóc-lăng hỗn hợp thông dụng là chất kết dính thủy, được chế tạo bằng cách nghiền mịn hỗn hợp clinker xi măng poóc-lăng (chứa các khoáng canxi silicat, canxi aluminat và canxi fero aluminat với tỷ lệ xác định) với một lượng thạch cao cần thiết và các phụ gia khoáng, có thể sử dụng phụ gia công nghệ (nếu cần) trong quá trình nghiền hoặc bằng cách trộn đều các phụ gia khoáng đã được nghiền mịn với xi măng poóc-lăng.

Xi măng poóc lăng hỗn hợp gồm ba mác PCB30, PCB40 và PCB50, trong đó:

  • PCB là ký hiệu quy ước cho xi măng poóc lăng hỗn hợp;
  • Các trị số 30, 40, 50 là cường độ nén tối thiểu mẫu vữa chuẩn ở tuổi 28 ngày đóng rắn, tính bằng mặt phẳng, xác định theo TCVN 6016:1995 (ISO 679 : 1989).

Chỉ tiêu chất lượng của xi măng poóc-lăng hỗn hợp PCB